Ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι πελάτες θερμικών κατεργασιών
εισάγει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα προσκομίζεται με την παράδοση των εξαρτημάτων προς θερμική κατεργασία. Επιπλέον, βρείτε εδώ τις αντίστοιχες διευκρινήσεις για τον τρόπο συμπλήρωσής του.

Στόχος μας είναι :
  1. Η αποφυγή σφαλμάτων κατά τη βαφή.
  2. Η τήρηση αρχείου θερμικών κατεργασιών, μεμονωμένα για κάθε πελάτη.
  3. Η αποφυγή επανάληψης σφαλμάτων που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό,  την επιλογή χάλυβα,  την κατασκευή και χρήση των εξαρτημάτων.
  4. Η διεκόλυνση της έκδοσης του πιστοποητικού της θερμικής κατεργασίας.   

Συμπερασματικά,
Το ερωτηματολόγιο αποτελεί άλλον ένα τρόπο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών  και  στενότερης επάφης με εσάς, τους συνεργάτες μας.

Email
Εκτύπωση
Διαδώστε το: