Το «ρεκτιφιέ» είναι ο συνηθέστερος τρόπος “φινιρίσματος”  μετά την σκλήρυνση των χαλύβων με θερμική κατεργασία.

Η σημασία του είναι εξαιρετικά σημαντική για την ζωή των καλουπιών, εργαλείων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών κ.λ.π. 

Ο οίκος Uddeholm κατόπιν έρευνας και δοκιμών, έκδοσε το τεχνικό φυλλάδιο που παραθέτουμε εδώ.

Ελπίζουμε ότι θα είναι  πολύτιμος βοηθός σας, σε περίπτωση χρήσης αυτής της μεθόδου φινιρίσματος.                  Παράδειγμα κακού ρεκτιφιέ.