Το STOCK στην αποθήκη μας αποτελείται από 1.200 περίπου διαστάσεις σε 21 ποιότητες.

  • Η κοπή των χαλύβων γίνεται με πριόνια κορδέλας ή παλινδρομικά, στην αποθήκη χαλύβων, σε διαστάσεις που ζητούν οι πελάτες .
  • Οι παραγγελίες από τους πελάτες δίνονται τηλεφωνικά, με fax ή με mail.
  • Ο μέσος χρόνος παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνεται από 24 - 48 ώρες.
  • Για τις ποιότητες και τις διαστάσεις που δεν υπάρχουν σε STOCK στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν στη Σουηδία, ο μέσος χρόνος παράδοσης είναι 15 ημέρες.