Όπως ήδη έχουμε αναφέρει ο UDDEHOLM έχει κατακτήσει την κορυφή της ποιότητας στους ειδικούς χάλυβες εργαλείων, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Έτσι πέρα από την ανακύκλωση σιδήρου & κραμάτων σιδήρου για την κατασκευή των χαλύβων, έχει μια σειρά πιστοποιήσεις σε διάφορους τομείς, οι κυριότεροι των οποίων είναι:  
 • ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. (PDF)
   
 • ISO 14001:2015 Περιβαντολογικών Επιπτώσεων. (PDF)

 • OHSAS 18001:2007 Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. (PDF)
   
 • Πιστοποίηση NORMPACK καταλληλότητας χαλύβων σε χρήσεις τροφίμων:
 1. Κατηγοριοποίηση των τροφίμων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Νο L10/2011. (PDF)
 2. Πιστοποίηση χαλύβων Corrax και Mirrax ESR. (PDF)
 3. Ποιότητες χαλύβων για χρήση σε ξηρά και λιπαρά τρόφιμα. (PDF)
 4. Επιτρεπόμενες χρήσεις σε τρόφιμα των χαλύβων Stavax ESR ,Ramax ,Elmax και Mirrax 40. (PDF)  
 • Επιχειρησιακής Πολιτικής για την προστασία του Περιβάλλοντος. (PDF)
   
 • Πιστοποίηση ότι τα παραγόμενα προϊόντα του είναι απαλλαγμένα από ραδιενέργεια. (PDF)
   
 • Πιστοποίηση μη χρήσης στην παραγωγική διαδικασία απαγορευμένων ουσιών, όπως, εξασθενούς χρωμίου, διοξινών, μολύβδου, υδραργύρου κ.λ.π. (PDF)