Οι εργαλειοχαλύβες που παρέχονται από τον Σουηδικό οίκο Uddeholm δίδουν, σε ξεχωριστό φυλλάδιο πέραν αυτού της περιγραφής των ιδιοτήτων τους, αναλυτικά τις συνθήκες μηχανουργικής κατεργασίας ανάλογα με την χρησιμοποοιούμενη εργαλειομηχανή. Στα αναδυόμενα παράθυρα της ενότητας αυτής θα προστίθενται συμπληρωματικές πληροφορίες για τις κυριότερες από αυτές.