Χάλυβες Κονιομεταλλουργίας

Οι χάλυβες αυτής της κατηγορίας διαφέρουν από τους συμβατικούς, στην μέθοδο κατασκευής, στην καθαρότητα, στην ομοιομορφία & φυσικά στις ιδιότητες. 
Κατασκευάζονται λοιπόν από σκόνη πάχους ενός ή μερικών μm ( ένα χιλιοστό του χιλιοστού ), με εξαιρετική καθαρότητα, με συμπίεση, σε μεγάλες θερμοκρασίες, από όλες τις πλευρές. Έτσι έχουν τεράστια ομοιομορφία μηχανικών, θερμικών & φυσικών ιδιοτήτων προς κάθε κατεύθυνση, σε αντίθεση με τους συμβατικούς χάλυβες που οι ιδιότητές τους διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την φορά της έλασης ή σφυρηλάτησης & εγκάρσια σε αυτήν. 
Αποτέλεσμα της πανάκριβης μεθόδου κατασκευής, είναι & η τιμή τους σε πολλές περιπτώσεις να υπερβαίνει κατά 400% την τιμή του αντίστοιχου συμβατικού. 
Η σχέση όμως απόδοσης – τιμής, τελικά αποδεικνύει, ότι οι χάλυβες αυτοί είναι οικονομικότεροι από τους συμβατικούς 
Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα παραγόμενα από
εργαλεία κατασκευασμένα από Vanadis 6

Εργαλεία κοπής ελασμάτων από χάλυβες
κονιομεταλλουργίας
           

Ανοξείδωτοι συνδετήρες προερχόμενοι από
τύπωση σε προοδευτικό εργαλείο από Vanadis 23

Απότμηση εξαρτημάτων με εργαλεία
κατασκευασμένα από Vanadis 6

Το STOCK στην αποθήκη μας αποτελείται από 1.600 περίπου διαστάσεις σε 21 ποιότητες. Ο μέσος χρόνος παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνεται από 24 - 48 ώρες.
Για τις ποιότητες και τις διαστάσεις που δεν υπάρχουν σε STOCK στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν στη Σουηδία, μέσος χρόνος παράδοσης 10 - 15 ημέρες 
STOCK στην Ελλάδα STOCK στη Σουηδία