Η εταιρεία ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – UDDEHOLM ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ιδρύθηκε το 1953 με την ονομασία Αφοι Γ.Β.Στασινόπουλοι & Σια ΟΕ & αντικείμενο την εισαγωγή και αντιπροσώπευση των χαλύβων του οίκου UDDEHOLM Σουηδίας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, εκτός της εμπορίας, στους τομείς των θερμικών κατεργασιών χαλύβων και στην τεχνική υποστήριξη επιλογής και χρήσης χαλύβων εργαλείων.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλο STOCK σε διαστάσεις (πάνω από 1.200) και σε ποικιλία ποιοτήτων.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα παράδοσης σε χρόνο 10 έως 15 ημερολογιακών ημερών, διαστάσεων και ποιοτήτων, που υπάρχουν σε STOCK στη Σουηδία.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση, ενημέρωση και επιμόρφωση στους τομείς των χαλύβων εργαλείων και των θερμικών κατεργασιών, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στη φράση :

           
Σήμερα η εταιρεία μας μετά από 70 περίπου χρόνια συνεργασίας με τον οίκο UDDEHOLM, συνεχίζει την προσπάθεια, με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα τόσο των χαλύβων όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εταιρεία απέκτησε την σημερινή ονομασία το 2006 όταν & έγινε η μετατροπή της σε Α.Ε.Β.Ε.

Το χαλυβουργείο του UDDEHOLM
           
Ιδρύθηκε τον 16o αιώνα στο HAGFORS της Σουηδίας. Μετά από πέντε αιώνες παράδοσης στην κατασκευή χαλύβων εργαλείων, με συνεχή έρευνα, δοκιμές & ελέγχους σε κάθε φάση παραγωγής, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατακτήσει την κορυφή της ποιότητας. 
           
Σήμερα το χαλυβουργείο είναι πρωτοπόρο στην κατασκευή υπερκαθαρών χαλύβων με κονιομεταλλουργία, καθώς & στην κατασκευή νέων ποιοτήτων, εστιασμένων στη λύση προβλημάτων.
Οι παραδοσιακές ποιότητες εργαλειοχάλυβων, συνεχίζουν να κατασκευάζονται, διαθέτοντας το ίδιο, εξαιρετικό, επίπεδο ποιότητας που χαρακτηρίζει το εργοστάσιο.