Θεωρούμε την υποστήριξη, πριν την αγορά χαλύβων ή πριν την θερμική κατεργασία, αλλά & μετά από αυτές, ως ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, εμπιστοσύνης & αμοιβαίου σεβασμού με τους πελάτες μας.

Στα πλαίσια αυτά:
 
 • Βοηθάμε στη σωστή επιλογή χάλυβα για συγκεκριμένη χρήση. 
   
 • Βοηθάμε στο σωστό σχεδιασμό εξαρτημάτων, εργαλείων, καλουπιών κ.λ.π. 
   
 • Χρησιμοποιώντας την τεράστια εμπειρία του UDDEHOLM & την δική μας, συμβουλεύουμε για την σωστή κατεργασία των χαλύβων. 
   
 • Προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα παραγωγής & ποιότητας που έχουν σχέση με μεταλλικά εξαρτήματα, καλούπια, εργαλεία κ.λ.π. 
   
 • Διενεργούμε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών, για την επί τόπου εξέταση προβλημάτων. 
   
 • Διενεργούμε σεμινάρια στις εγκαταστάσεις των πελατών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής Βιομηχανίας & Βιοτεχνίας. 
   
 • Δίνουμε πιστοποιητικά ποιότητας τόσο για τους χάλυβες ( ανά διάσταση ) όσο & στις θερμικές κατεργασίες. 
   
 • Αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες κατασκευές, αντικαθιστώντας «εξωτικά» υλικά, με άλλα πλέον συμβατικά & με δυνατότητα κατασκευής στην Ελλάδα, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος στις αντίστοιχες εφαρμογές.