Θεωρούμε την υποστήριξη, πριν την αγορά χαλύβων ή πριν την θερμική κατεργασία, αλλά και μετά από αυτές, ως ακρογωνιαίο λίθο για την δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, εμπιστοσύνης & αμοιβαίου σεβασμού με τους πελάτες μας.

Στα πλαίσια αυτά:
 
 • Βοηθάμε στη σωστή επιλογή χάλυβα για συγκεκριμένη χρήση. 
   
 • Χρησιμοποιώντας την εμπειρία του οίκου UDDEHOLM και την δική μας, συμβουλεύουμε για την σωστή κατεργασία των χαλύβων. 
   
 • Προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα παραγωγής & ποιότητας που έχουν σχέση με μεταλλικά εξαρτήματα, καλούπια, εργαλεία κ.λ.π. 
   
 • Διενεργούμε επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών, για την επί τόπου εξέταση προβλημάτων.
   
 • Παρέχουμε πιστοποιητικά ποιότητας τόσο για τους χάλυβες ( ανά διάσταση ) όσο και για τις θερμικές κατεργασίες.