Θάλαμος κρυογενούς βαφής
Αποδεδειγμένα η κρυογενής βαφή των ειδικών χαλύβων εργαλείων & όχι μόνο αυτών, βελτιώνει συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες από 100 – 500 %. Επιπλέον, υπάρχει σαφής βελτίωση των φυσικών, θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων αρκετών μετάλλων & κραμάτων. 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα της ιστοσελίδας μας "θερμικές κατεργασίες" για δοκιμές που τρέχουν ήδη σε μεγάλες εταιρείες. 
Email
Εκτύπωση
Διαδώστε το: